جامعه اطلاعاتی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی


قیمت محموله سوخت کشتی ایران

2016/06/30 دلار/متریک تن
نفت کوره (280 CST)
فوب خارگ

267.5
نفت کوره (280 CST)
فوب ماهشر

252.5
نفت کوره (380 CST)
فوب خارگ

265
نفت کوره (380 CST)
فوب ماهشر

250
منبعپتروچین پارس

بازديد جناب مهندس محمد معزالدين از پالایشگاه پتروچین پارس


 

بورس انرژيقيمت جهاني نفت خام

قيمت مواد پتروشيمي

بورس کالای ایران